Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong PPE 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Khoa học xã hội
 • PPE
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học xã hội (1)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Trực tuyến Các chương trình trong PPE

  Những người muốn làm việc trong kinh doanh, chính sách công, chính phủ, hoặc khoa học xã hội có thể xem xét một chính trị và kinh tế học chương trình triết học, (PPE). lĩnh vực liên ngành này cung cấp cho sinh viên cơ hội để nghiên cứu cách mạnh mẽ lực lượng xã hội tương tác với nhau.