Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 Trực tuyến Các chương trình trong Process Engineering 2024

3 Trực tuyến Các chương trình trong Process Engineering 2024

Tổng quat

Thiết kế quy trình chỉ là một phần của nghiên cứu về kỹ thuật quy trình khi học sinh học về sự phân hủy, phản ứng hóa học và thu hồi năng lượng trong các lớp được xây dựng để giới thiệu về thiết kế và cấu trúc. Khóa học cũng có thể giới thiệu về phát triển dự án, tính chất nguyên liệu thô và làm việc với áp lực cao.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Kĩ thuật
 • Process Engineering
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Kĩ thuật (3)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan