Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Quá trình chế biến thực phẩm và đồ uống 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống
  • Kinh doanh thực phẩm và đồ uống
  • Quá trình chế biến thực phẩm và đồ uống
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

    Trực tuyến Các chương trình trong Quá trình chế biến thực phẩm và đồ uống

    Học sinh có nguyện vọng trở thành chuyên gia dịch vụ thực phẩm, dù ở vị trí hành chính hay nhà bếp, có thể sẽ được hưởng lợi từ nghiên cứu về chế biến thực phẩm và đồ uống. Kết hợp các lĩnh vực kinh doanh và an toàn thực phẩm, chế biến thực phẩm và đồ uống có thể bao gồm những điều cơ bản về quản lý thực phẩm bán lẻ.