Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 6 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý Bất động sản 2024

6 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý Bất động sản 2024

Tổng quat

Chương trình quản lý bất động sản là một cách tốt để sinh viên chuẩn bị làm việc trong lĩnh vực giao dịch bất động sản. Lĩnh vực này liên quan đến việc giám sát vòng đời của bất động sản, từ bán hàng và mua hàng đến phát triển và bảo trì.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Bất động sản
  • Quản lý Bất động sản
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập