Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý biển và bờ biển 2023

2 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý biển và bờ biển 2023

Tổng quat

Một số chương trình quản lý biển và ven biển tập trung vào các vấn đề hiện tại phát sinh từ việc sử dụng quá mức của khu vực ven biển cũng như các giải pháp thay thế để quản lý tài nguyên của họ. hướng dẫn học sinh thường bao gồm cả các bài giảng trên lớp và nghiên cứu thực địa.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Khoa học môi trường/năng lượng
 • Quản lý biển và bờ biển
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học môi trường/năng lượng (2)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan