Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 9 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý Công nghiệp Sáng tạo 2024

9 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý Công nghiệp Sáng tạo 2024

Tổng quat

Các nghiên cứu về quản lý ngành công nghiệp sáng tạo liên quan đến việc học hỏi về một loạt các lĩnh vực giải trí, bao gồm phim, nghệ thuật thị giác, sân khấu, văn học và âm nhạc, cũng như làm thế nào để hướng dẫn và quản lý những người làm việc trong đó. Học sinh thường thấy mình học hỏi về mọi thứ, từ chính quyền để thuyết sáng tạo.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Quản lý
 • Quản lý Công nghiệp Sáng tạo
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Quản lý (9)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập