Keystone logo

2 Trực tuyến Các chương trình trong Du lịch và Khách sạn Quản lý công viên và khu giải trí 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Du lịch và Khách sạn
 • Quản lý công viên và khu giải trí
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Du lịch và Khách sạn (2)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Trực tuyến Các chương trình trong Du lịch và Khách sạn Quản lý công viên và khu giải trí

  Học sinh vui chơi ngoài trời có thể thưởng thức các công viên và quản lý vui chơi giải trí. Khóa học này dạy cho sinh viên cách quản lý các trung tâm cộng đồng địa phương hoặc rừng quốc gia bằng cách xem xét bảo dưỡng thiết bị, các quy định an toàn và phối hợp chương trình.