Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý căng thẳng 2024

4 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý căng thẳng 2024

Tổng quat

Sinh viên quản lý căng thẳng học cách đối phó với căng thẳng một cách an toàn và lành mạnh. Các khóa học tập trung vào cả nguyên nhân gốc rễ gây ra căng thẳng cho các cá nhân và các kỹ năng được sử dụng để giảm căng thẳng và sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, thành công hơn.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Tự cải thiện
 • Quản lý căng thẳng
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Tự cải thiện (4)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập