Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 70 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý chuỗi cung ứng 2023

70 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý chuỗi cung ứng 2023

Tổng quat

Học sinh trong các chương trình quản lý chuỗi cung ứng có thể khám phá các quy trình di chuyển hàng tồn kho, nguyên liệu hoặc thành phẩm giữa các vị trí lưu trữ, bán hàng và mua hàng. Chúng có thể được trang bị cho vai trò giám sát, vì chúng được đào tạo về các quy định về cung cấp và điều chỉnh và nhu cầu.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Quản lý
  • Quản lý chuỗi cung ứng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Quản lý (70)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập