Keystone logo

18 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý giáo dục 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Giáo dục
  • Lãnh đạo trong giáo dục
  • Quản lý giáo dục
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Giáo dục (18)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý giáo dục

Sinh viên tốt nghiệp với bằng quản lý trường học thường trở thành hiệu trưởng trường học, quản lý hoặc giám sát viên khu học chánh, trưởng khoa sinh viên hoặc khoa, đăng ký đại học hoặc hiệu trưởng đại học. Cán bộ quản lý trường học được tuyển dụng ở mọi cấp học từ mầm non đến đại học.