Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 5 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý hoạt động 2023

5 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý hoạt động 2023

Tổng quat

Khả năng xử lý và giải quyết các vấn đề phức tạp là một trong những đặc điểm cơ bản cần thiết cho các nhà lãnh đạo quản lý thành công. Nghiên cứu quản lý hoạt động thường cung cấp đào tạo và kinh nghiệm cần thiết để phát triển khả năng phân tích và lãnh đạo. Học sinh có thể chọn áp dụng kiến thức của mình trong một số ngành công nghiệp hoặc doanh nghiệp khác nhau.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Quản lý
 • Quản lý hoạt động
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Quản lý (5)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập