Keystone logo

12 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý nguồn nhân lực quốc tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu quản trị
  • Nguồn nhân lực
  • Quản lý nguồn nhân lực quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu quản trị (12)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý nguồn nhân lực quốc tế

quản lý nguồn nhân lực quốc tế có nghĩa là để giúp học sinh khám phá cách quản lý nhân viên làm việc trong một bối cảnh toàn cầu. Đó là một chủ đề tuyệt vời của nghiên cứu cho những người có kế hoạch để làm việc trong các tập đoàn đa quốc gia.