Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý sân gôn 2023

Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý sân gôn 2023

Tổng quat

Những cá nhân quan tâm đến vai trò giám sát tại sân gôn có thể học quản lý sân gôn. Các lớp học trong chương trình này dạy cho học sinh trách nhiệm của việc điều hành một sân gôn và các yêu cầu mà các sân gôn cần có để thành công.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Du lịch và Khách sạn
  • Du lịch
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Du lịch và Khách sạn (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập