Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý sự kiện thời trang 2024

1 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý sự kiện thời trang 2024

Tổng quat

Quản lý sự kiện thời trang đòi hỏi một loạt các kỹ năng, bao gồm cả ngân sách, tiếp thị, và chuyên môn về hậu cần. Sinh viên nghiên cứu chủ đề này thường sẽ học được rất nhiều về cả các ngành công nghiệp thời trang và lập kế hoạch sự kiện.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Thời trang
 • Quản lý sự kiện thời trang
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Thời trang (1)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan