Keystone logo

2 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý khách hàng lớn 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Bán hàng
  • Quản lý khách hàng lớn
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

    Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý khách hàng lớn

    Thạc sĩ Quản lý Tài khoản chính là các chương trình sau đại học hoàn hảo cho kế toán mà những ai muốn nâng cao kỹ năng của mình. Khóa học này sẽ đề cập đến nội dung chính của kế toán thêm kỹ năng quản lý để xử lý phức tạp phát sinh trong tài khoản.