Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 44 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý thể thao 2024

44 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý thể thao 2024

Tổng quat

Các khóa học về quản lý thể thao có thể giúp sinh viên cải thiện kiến thức của họ về ngành công nghiệp thể thao, nhờ đó sẽ giúp họ thực hiện các nhiệm vụ cần thiết cho các vị trí quản lý trong rất nhiều tổ chức kinh doanh và tổ chức có liên quan tới thể thao.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thể thao
  • Kinh doanh Thể thao
  • Quản lý thể thao
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Thể thao (44)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập