Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý thể thao quốc tế 2024

Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý thể thao quốc tế 2024

Tổng quat

Các nguyên tắc và khái niệm thể thao và kinh doanh đã dạy cho sinh viên theo đuổi một nền giáo dục trong quản lý thể thao quốc tế có thể hỗ trợ họ trong việc có được một loạt các sự nghiệp, bao gồm các vị trí như tư vấn, quản lý khu vực lắp đặt, quản lý hoạt động hoặc người quản lý đội thể thao.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thể thao
  • Kinh doanh Thể thao
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Thể thao (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập