Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 15 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý thực phẩm và đồ uống 2024

15 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý thực phẩm và đồ uống 2024

Tổng quat

Sinh viên quan tâm trong việc quản lý hoạt động dịch vụ thực phẩm sẽ được hưởng lợi từ một chương trình ăn uống quản lý. Lớp học có thể bao gồm toán học ẩm thực, nhận dạng sản phẩm, an toàn thực phẩm, mua hàng, công nợ rượu, và cuộc họp tiệc và lập kế hoạch.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống
  • Kinh doanh thực phẩm và đồ uống
  • Quản lý thực phẩm và đồ uống
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống (15)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập