Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 7 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý thiết kế 2023

7 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý thiết kế 2023

Tổng quat

&nbsp

Sinh viên quan tâm đến việc làm việc trong lĩnh vực kinh doanh của thiết kế có thể chọn để hoàn thành một chương trình quản lý thiết kế. Trong một chương trình, học sinh học các kỹ năng về bán hàng, tiếp thị, nguồn nhân lực và lãnh đạo, cùng với việc học các chủ đề thiết kế, như lý thuyết thiết kế và trình bày trực quan.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Thiết kế
 • Quản lý thiết kế
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Thiết kế (7)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập