Keystone logo

Bộ lọc

 • Dạy nghề
 • Quản trị, Kinh doanh và Kinh tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Dạy nghề (4)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  4 Trực tuyến Các chương trình trong Quản trị, Kinh doanh và Kinh tế 2024

   Trực tuyến Các chương trình trong Quản trị, Kinh doanh và Kinh tế

   Quản lý, kinh doanh, kinh tế và cung cấp một cơ sở rộng lớn của sự hiểu biết thương mại. Trong khi chính quyền tập trung hơn vào các vấn đề quản lý, kinh doanh, kiểm tra các lĩnh vực khác nhau có liên quan như phân phối, kế toán, marketing, nguồn nhân lực và hoạt động. Kinh tế học là việc nghiên cứu các yếu tố thúc đẩy kinh doanh, như cung và cầu.