Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu quản trị Quản trị Quản trị quốc tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu quản trị
  • Quản trị
  • Quản trị quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu quản trị (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Popular locations

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu quản trị Quản trị Quản trị quốc tế

Sinh viên học ngành quản trị quốc tế có thể đạt được kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết cho việc xây dựng, phân tích và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội ở cấp quốc tế. Sinh viên có thể học cách làm việc cho các tổ chức có liên quan với các vấn đề quốc tế.