Keystone logo

68 Trực tuyến Các chương trình trong Quan hệ quốc tế 2023

Tổng quat

Nghiên cứu quốc tế thường đề cập đến lĩnh vực cụ thể của nghiên cứu đó liên quan đến việc nghiên cứu các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa thống trị các chương trình nghị sự quốc tế. Nó cũng có thể được thường được coi là một sự hiểu biết hiện đại và lịch sử của xã hội quốc tế, ngôn ngữ, văn hóa và các hệ thống của chính phủ và của các mối quan hệ khó khăn giữa chúng. Liên quan chặt chẽ đến quan hệ quốc tế, mà nhấn mạnh vào mối quan hệ giữa các quốc gia, Quốc tế học cũng bao gồm tất cả các hiện tượng định hướng trên toàn cầu.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Quan hệ quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (68)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập