Keystone logo

0 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Hóa học Quang phổ học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học tự nhiên
  • Hóa học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Không có chương trình đáp ứng tiêu chí tìm kiếm của bạn. Vui lòng tinh chỉnh các bộ lọc của bạn.

Clear filters

Popular education type

Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Hóa học Quang phổ học

Sinh viên tốt nghiệp bằng cử nhân trong quang phổ sẽ có thể theo đuổi sự nghiệp mà làm cho việc sử dụng của khoa học đo lường hoặc theo đuổi một nghề nghiệp trong nghiên cứu và học thuật. Các lĩnh vực được tập trung vào sự tương tác của năng lượng bức xạ và vật chất. Do bản chất của nó, hầu hết các độ quang phổ được tập trung trong quang phổ học phân tử.