Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Kiến trúc Quy hoạch đô thị 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Kiến trúc
 • Quy hoạch đô thị
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Kiến trúc (1)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Popular degree type

  Popular study format

  Popular locations

  Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Kiến trúc Quy hoạch đô thị

  Một chương trình quy hoạch đô thị có thể là một cách tuyệt vời để sinh viên học tất cả về quản lý sự phát triển của thành phố. Nó có thể bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, từ các quy định phân vùng đến phát triển kinh tế cùng với chính sách công, xây dựng dân dụng, và các yêu cầu tài trợ.