Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Rối loạn giao tiếp 2024

Trực tuyến Các chương trình trong Rối loạn giao tiếp 2024

Tổng quat

Sinh viên muốn làm việc với trẻ em và người lớn gặp khó khăn về ngôn ngữ, mất thính lực hoặc các loại thách thức giao tiếp khác có thể muốn theo đuổi bằng cấp về rối loạn giao tiếp. Các khóa học có thể bao gồm thực tập và học thực hành, cũng như các lớp học về ngôn ngữ ký hiệu, giải phẫu học, tâm lý học, v.v.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Bệnh lý trong nói chuyện và ngôn ngữ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập