Keystone logo

9 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Tự động hóa Sản xuất robot 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Tự động hóa
  • Sản xuất robot
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (9)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Tự động hóa Sản xuất robot

Robotics, một lĩnh vực mà chỉ là lý thuyết một vài thập kỷ trước, đã trở thành không thể thiếu cho một số ngành công nghiệp trên toàn thế giới. Sinh viên cần có kiến ​​thức về toán học và khoa học để cung cấp một nền tảng cho các môn học trong công nghệ và kỹ thuật cần thiết cho một sự nghiệp trong robot.