Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Sản xuất truyền hình 2023

Trực tuyến Các chương trình trong Sản xuất truyền hình 2023

Tổng quat

Các nghiên cứu về sản xuất truyền hình có thể cung cấp cho sinh viên hướng dẫn về hoạt động thiết bị máy ảnh, chỉnh sửa video hoặc âm thanh, đạo đức truyền thông, truyền thông đại chúng hoặc sản xuất âm thanh. Học sinh có thể được trang bị để theo đuổi việc làm trong ngành công nghiệp truyền thông bằng cách tìm hiểu về chỉ đạo, chỉnh sửa hoặc sản xuất chương trình phát sóng.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Báo chí và Truyền thông đại chúng
 • Nghiên cứu Truyền hình
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Báo chí và Truyền thông đại chúng (0)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập