Keystone logo

2 Trực tuyến Các chương trình trong Tài chính công 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Tài Chính
  • Tài chính công
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Tài chính công

Một chương trình tài chính công là lý tưởng cho sinh viên có ý định trở thành chuyên gia tài chính liên quan đến tiền công và chính phủ. Điều này có thể là lý tưởng để chuẩn bị cho sinh viên nghề nghiệp tương lai như tư vấn tài chính, kế toán, lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính.