Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 11 Trực tuyến Các chương trình trong Tài chính hồi giáo 2023

11 Trực tuyến Các chương trình trong Tài chính hồi giáo 2023

Tổng quat

Số tiền lớn của sự giàu có được quản lý theo quy định của Sharia, nhưng sự hiểu biết về kinh tế của các thị trường này đòi hỏi kiến ​​thức chuyên môn. Một chương trình về tài chính Hồi giáo thường cung cấp các thông tin cần thiết để hiểu một vấn đề nhất định, ví dụ như đầu tư vốn hoặc kế toán.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Tài Chính
  • Tài chính hồi giáo
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (11)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập