Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 85 Trực tuyến Các chương trình trong Tính toán 2023

85 Trực tuyến Các chương trình trong Tính toán 2023

Tổng quat

Sử dụng máy tính bao gồm các hoạt động trong đó yêu cầu, sử dụng hoặc tạo ra các thuật toán thông qua các máy móc chẳng hạn như máy tính. Lĩnh vực này kết hợp rất nhiều chủ đề và nội dụng khác nhau, bao gồm công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, khoa học máy tính, kĩ thuật máy tính và công nghệ thông tin.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Khoa học máy tính
  • Tính toán
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (85)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập