Keystone logo

28 Trực tuyến Các chương trình trong Tự động hóa 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Tự động hóa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (28)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Tự động hóa

Học sinh quan tâm đến kỹ thuật và làm việc với các thiết bị công nghệ cao có thể muốn nghiên cứu tự động hóa. Thông qua một loạt các lớp học, học sinh có thể học cách vận hành, sửa chữa và bảo trì thiết bị tự động của hệ thống điện và điện tử công nghiệp.