Keystone logo

33 Trực tuyến Các chương trình trong Giáo dục Giảng dạy TESOL 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Giáo dục
  • Giảng dạy
  • TESOL
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Giáo dục (33)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Giáo dục Giảng dạy TESOL

Một giảng tiếng Anh cho người nói các chương trình ngôn ngữ khác được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kỹ năng để trở thành một giáo viên hiệu quả. đối tượng giảng dạy tiếng Anh có thể bao gồm ngôn ngữ học cho giáo viên, ngữ pháp, phương pháp đánh giá và ngôn ngữ.