Luyện thi

Chương trình luyện thi giúp chuẩn bị cho học sinh và sinh viên sẵn sàng cho các kỳ thi tuyển đại học. Chương trình luyện thi có thể theo lớp hoặc học riêng một-một. Duyệt tìm các lựa chọn bên dưới để tìm chương trình luyện thi phù hợp cho bạn.
PrepScholar cung cấp các khóa học trực tuyến chuẩn bị cho các kỳ thi SAT, ACT, GRE, và GMAT với chi phí hợp lý. Chương trình của tổ chức này tùy chỉnh nội dung học tập theo thế mạnh và điểm yếu của học viên. Các khóa học của tổ chức này được thiết kế về mặt chiến lược và khoa học để đào tạo cho học viên trong chính những lĩnh vực phù hợp với khả năng của họ.
PrepExpert cung cấp khóa học trực tuyến kéo dài 6 tuần để giúp học viên chuẩn bị cho các kỳ thi SAT hoặc ACT. Các khóa học của tổ chức này có giáo viên thuộc nhóm 1% trên thế giới và nếu điểm SAT của học viên không tăng 200 điểm hoặc điểm ACT không tăng 4 điểm sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được hoàn tiền toàn bộ. Những người tham gia khóa học này đã nhận được hơn 100 triệu học bổng đại học.