Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 8 Trực tuyến Các chương trình trong Thông tin địa lý 2023

8 Trực tuyến Các chương trình trong Thông tin địa lý 2023

Tổng quat

Các kỹ sư tương lai hoặc hiện tại, quan tâm đến công nghệ khảo sát được sử dụng trong các ứng dụng như bản đồ, có thể quan tâm đến việc theo đuổi nghiên cứu địa lý học. Là một nhánh kỹ thuật, địa lý học có thể tập trung vào công nghệ, thu thập, bảo quản và phân tích địa lý.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học tự nhiên
  • Địa lý học
  • Thông tin địa lý
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (8)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập