Keystone logo

2 Trực tuyến Các chương trình trong Thơ 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Khoa học thành phần
  • Thơ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular study format

Popular education type

Trực tuyến Các chương trình trong Thơ

Các chương trình về thơ tập trung vào những điều cơ bản của văn thơ. Học sinh học cách đọc các bài thơ của nhiều nhà văn với con mắt phê bình. Học sinh có thể sử dụng những kỹ năng phân tích này để viết và sửa lại những bài thơ của mình.