Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 8 Trực tuyến Các chương trình trong Thư ký 2023

8 Trực tuyến Các chương trình trong Thư ký 2023

Tổng quat

Một khóa học trong ban thư ký thường đào sâu vào trách nhiệm của một nhóm tập thể cá nhân, văn phòng hoặc bộ phận nói chung. Các nghiên cứu có thể bao gồm việc tìm hiểu về những người chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ hành chính và văn thư thông thường cho một thực thể chính phủ hoặc quốc tế chính thức.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu quản trị
 • Thư ký
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu quản trị (8)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan