Keystone logo

0 Trực tuyến LLM Các chương trình 2024

Bộ lọc

Các lĩnh vực nghiên cứu
    Báo chí và Truyền thông đại chúng (0)Chăm sóc y tế (0)Kĩ năng đời sống (0)Du lịch và Khách sạn (0)Dạy nghề (0)Giao thông và vận tải hàng hóa (0)Hàng không (0)Khoa học môi trường/năng lượng (0)Khoa học tự nhiên (0)Khoa học xã hội (0)
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Không có chương trình đáp ứng tiêu chí tìm kiếm của bạn. Vui lòng tinh chỉnh các bộ lọc của bạn.

Clear filters

Trực tuyến LLM Các chương trình Giải thích

Một LLM được cung cấp cho sinh viên hoàn thành chương trình học một hoặc hai năm trong các nghiên cứu pháp luật tiên tiến. Thông thường, sinh viên theo đuổi giải thưởng này thường mong muốn kiến ​​thức tiên tiến về luật pháp hoặc sự tin cậy quốc tế.