Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các Thạc sĩ Luật  (LLM) Các chương trình 2024

Trực tuyến LLM Các chương trình 2024

Tổng quat

Một LLM được cung cấp cho sinh viên hoàn thành chương trình học một hoặc hai năm trong các nghiên cứu pháp luật tiên tiến. Thông thường, sinh viên theo đuổi giải thưởng này thường mong muốn kiến ​​thức tiên tiến về luật pháp hoặc sự tin cậy quốc tế.

Đọc thêm
Các lĩnh vực nghiên cứu
    Báo chí và Truyền thông đại chúng Chăm sóc y tế Kĩ năng đời sống Du lịch và Khách sạn Dạy nghề Giao thông và vận tải hàng hóa Hàng không Khoa học môi trường/năng lượng Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập