Keystone logo

22 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Thống kê 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu kinh tế
 • Thống kê
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu kinh tế (22)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Thống kê

  Làm thế nào để các nhà nghiên cứu xác định những gì là đúng dựa trên các dữ liệu mà họ thu thập? Câu hỏi này là một trong những mối quan tâm chính của thống kê, trong đó sử dụng mô hình toán học để rút ra kết luận hữu ích về thế giới thực.