Keystone logo

6 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Khoa học không gian Thiên văn học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học tự nhiên
  • Khoa học không gian
  • Thiên văn học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Khoa học không gian Thiên văn học

Thiên văn học bao gồm cả việc học lý thuyết và quan sát các đối tượng thiên văn trên bầu trời. Việc học có thể yêu cầu tham gia các lớp về vật lý và một số chương trình có thể dạy cho sinh viên cách sử dụng kính thiên văn, biểu đồ các vì sao, và các phần mềm máy tính đặc biệt. Một sinh viên quan tâm đến các kĩ năng suy nghĩ sáng tạo và giải quyết vấn đề sẽ có thể yêu thích theo học nội dung này.