Keystone logo

6 Trực tuyến Các chương trình trong Thiết kế đô thị 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Kiến trúc
 • Thiết kế đô thị
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Kiến trúc (6)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

   Trực tuyến Các chương trình trong Thiết kế đô thị

   Thiết kế đô thị là một thực tế nhằm giúp các thành phố và thị trấn hình dạng trong khi thiết lập và thực hiện kế hoạch cho phép cho sự tăng trưởng trong tương lai. Các khu vực chung của nghiên cứu cho sinh viên thiết kế đô thị bao gồm thiết kế kiến ​​trúc, quy hoạch đô thị, kỹ thuật đường cao tốc và thiết kế cảnh quan.