Keystone logo

9 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Bền vững Thiết kế bền vững 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Bền vững
  • Thiết kế bền vững
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Bền vững (9)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Bền vững Thiết kế bền vững

Một nghiên cứu về thiết kế bền vững có thể liên quan đến các cá nhân trong con đường sáng tạo và đổi mới để bảo tồn tài nguyên lâu dài trong một loạt các ngành và sản phẩm. Học sinh có thể được khuyến khích cải thiện các phương pháp hiện có để thúc đẩy tính bền vững hoặc để thiết kế và thiết kế các phương pháp tiếp cận mới sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả hơn.