Keystone logo

3 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Thiết kế Thiết kế chiếu sáng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Thiết kế
 • Thiết kế chiếu sáng
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Thiết kế (3)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Thiết kế Thiết kế chiếu sáng

  Thiết kế chiếu sáng là một lĩnh vực liên ngành đang phát triển đang gia tăng trên các lĩnh vực như kiến ​​trúc, vật lý và tính bền vững. Học sinh của thiết kế ánh sáng có thể nghiên cứu các chủ đề như sự tương tác của ánh sáng tự nhiên và nhân tạo, sử dụng ánh sáng để ảnh hưởng đến tâm trạng và tạo môi trường, và các xu hướng mới nhất trong chiếu sáng thương mại.