Keystone logo

4 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Thiết kế Thiết kế dệt may 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Thiết kế
 • Thiết kế dệt may
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Thiết kế (4)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Thiết kế Thiết kế dệt may

  Các nghiên cứu về thiết kế dệt may có thể cho thấy các cá nhân có tiếp xúc rộng với vải và lĩnh vực dệt, nhưng cũng có thể cung cấp hướng dẫn tập trung về đan, dệt hoặc kỹ thuật dựa trên công nghệ. Học sinh có thể tìm thấy giảng dạy nền tảng trong nhận dạng vải, in ấn và sản xuất hàng dệt may.