Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Thiết kế kỹ thuật 2024

1 Trực tuyến Các chương trình trong Thiết kế kỹ thuật 2024

Tổng quat

Một chương trình trong thiết kế kỹ thuật thường bao gồm một loạt các chủ đề công nghệ. Hầu hết các chương trình học tập trung vào các lĩnh vực như quản lý sản xuất, quá trình và thiết kế sản phẩm và hệ thống sản xuất. Sinh viên cũng sẽ thường xuyên tham gia các lớp trong toán học, phương pháp kỹ thuật và khoa học xã hội.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Kĩ thuật
 • Thiết kế kỹ thuật
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Kĩ thuật (1)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan