Keystone logo

16 Trực tuyến Các chương trình trong Thiết kế trò chơi 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Thiết kế
  • Thiết kế truyền thông
  • Thiết kế trò chơi
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Thiết kế (16)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Thiết kế trò chơi

Trò chơi thiết kế sử dụng nghệ thuật, thiết kế đồ họa, văn bản, và lập trình máy tính để tạo ra nội dung trò chơi gốc và độc đáo. thiết kế trò chơi có thể được sử dụng để tạo ra các hình thức khác nhau của giải trí cũng như các chương trình giáo dục có thể được sử dụng trong các trường học hoặc là một phần của đào tạo nhân viên.