Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 14 Trực tuyến Các chương trình trong Thiết kế trò chơi 2023

14 Trực tuyến Các chương trình trong Thiết kế trò chơi 2023

Tổng quat

Trò chơi thiết kế sử dụng nghệ thuật, thiết kế đồ họa, văn bản, và lập trình máy tính để tạo ra nội dung trò chơi gốc và độc đáo. thiết kế trò chơi có thể được sử dụng để tạo ra các hình thức khác nhau của giải trí cũng như các chương trình giáo dục có thể được sử dụng trong các trường học hoặc là một phần của đào tạo nhân viên.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu nghệ thuật
  • Nghệ thuật máy tính
  • Thiết kế trò chơi
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu nghệ thuật (14)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập