Keystone logo

22 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Thiết kế Thiết kế trải nghiệm người dùng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Thiết kế
 • Thiết kế trải nghiệm người dùng
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Thiết kế (22)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Thiết kế Thiết kế trải nghiệm người dùng

  Một chương trình về thiết kế trải nghiệm người dùng dạy cho sinh viên các kỹ năng tạo màn hình tương tác. Các khóa học bao gồm các chủ đề bao gồm thiết kế trò chơi, thiết kế hiển thị tương tác và triển lãm tương tác giáo dục. Học sinh học cách sử dụng cách kể chuyện để tạo ra các màn hình tương tác hấp dẫn.