Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Thời trang Thiết kế phụ kiện Thiết kế trang sức 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thời trang
  • Thiết kế phụ kiện
  • Thiết kế trang sức
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Thời trang (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Thời trang Thiết kế phụ kiện Thiết kế trang sức

&nbsp

Một chương trình trang sức có thể dạy cho học sinh cách xác định, thiết kế, tạo ra, bán và trưng bày các miếng khác nhau, chẳng hạn như nhẫn, dây chuyền, hoa tai và vòng tay. Trong một chương trình, có thể có các khóa học dạy học sinh lịch sử nghệ thuật, bán hàng, nhận dạng và sản xuất.