Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Thiết kế triển lãm 2023

Trực tuyến Các chương trình trong Thiết kế triển lãm 2023

Tổng quat

&nbsp

Các khách tham dự không gian sự kiện có thể không ý thức nhận thức được hiệu quả của thiết kế triển lãm, nhưng nó có ảnh hưởng sâu sắc đến kinh nghiệm của họ. Các chương trình trong chủ đề này có xu hướng tập trung vào thảo luận kỹ thuật về quy hoạch sàn, luồng giao thông và ánh sáng.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Thiết kế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Thiết kế (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập