Keystone logo

110 Trực tuyến Các chương trình trong Thiết kế truyền thông 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Thiết kế
  • Thiết kế truyền thông
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Thiết kế (110)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

    Trực tuyến Các chương trình trong Thiết kế truyền thông

    Thiết kế truyền thông kết hợp rất nhiều công cụ và kĩ năng để thiết kế thông điệp, sáng tạo và truyền tải. Các chuyên gia trong lĩnh vực này sử dụng kiến thức chuyên môn về hành vi và động lực người tiêu dùng, biên tập nội dung, đạo diễn quảng cáo, lựa chọn kênh truyền thông, quan hệ công chúng và quảng cáo để giúp họ trong việc quản lý hình ảnh, thương hiệu, và các chiến lược của một công ty.