Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Thiết kế vận tải 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Thiết kế kỹ thuật
  • Thiết kế vận tải
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Popular locations

Trực tuyến Các chương trình trong Thiết kế vận tải

Thiết kế Giao thông Vận tải là lĩnh vực tập trung vào việc thiết kế các hệ thống giao thông khác nhau, như ô tô, xe máy, máy bay và thuyền. Bạn sẽ sử dụng phần mềm máy tính và kỹ thuật mô hình hóa để phát triển các thiết kế đáp ứng nhu cầu của những người sử dụng các phương thức vận tải này.

Trong lĩnh vực nghiên cứu này, bạn sẽ tìm hiểu về động lực học của phương tiện, công thái học, khoa học vật liệu, nguyên tắc kỹ thuật, quy trình sản xuất, v.v. Bạn cũng sẽ có được kinh nghiệm thực tế thông qua thực tập hoặc dự án với các đối tác trong ngành.

Các chuyên gia trong lĩnh vực này thường làm việc cho các công ty ô tô, nhà sản xuất máy bay hoặc các tổ chức khác liên quan đến vận tải. Vai trò của họ liên quan đến việc tạo ra các thiết kế sáng tạo có chức năng và hấp dẫn trực quan, đồng thời đảm bảo đáp ứng các quy định an toàn và tiêu chuẩn ngành.